Account Link - V3

आफ्नो eSewa खातामा बैंक link गर्दा  एक भाग्यशाली जोडी (२ जना) ले पाउनु हुनेछ Dubai भ्रमण गर्ने अवसर र अकाउन्ट लिंक गरी लिंक गरिएको अकाउन्टबाट इसेवामा रकम जम्मा गर्दा १० जना भाग्यशाली ग्राहकले पाउनु हुनेछ १००% क्यासब्याक (रु १,०००) सम्म हरेक हप्ता ।

यस अफरमा सहभागी हुँदा ग्राहकहरुले निम्न लिखित शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१. यो अफर सबै KYC प्रमाणित इसेवाका ग्राहक र एजेन्टहरुका लागि मान्य हुनेछ ।

२. यस अफरमा सहभागी हुन आफ्नो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खाता इसेवामा लिंक गरी सोही लिंक गरिएको खाताबाट इसेवामा रकम जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३.    यो अफर कार्तिक २५, २०७८ गते देखि मंसिर २४, २०७८ गते सम्मका लागि चल्नेछ ।

४.    पुराना लिंक गरिएका खाता Unlink गरी पुन: लिंक गर्दा यस अफरको लागि योग्य हुनेछैन ।

५.    एक जना भाग्यशाली विजेताले Dubai  भ्रमणको अवसर पाउनुहुनेछ र १० जनाले हरेक हप्ता १००% क्यासब्याक (रु. १,०००) सम्म जित्नु हुनेछ । 

 विजेता पौष ५ गते घोषणा गरिनेछ l

थप जानकारीको लागि [Visit Offer Page] मा क्लिक गर्नुहोस्

One thought on “eSewa मा Bank Account link गर्दा Dubai घुम्ने मौका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *