NIC ASIA VIBER QUIZ BUZZ 

एन आई सी एशिया बैंक प्रस्तुत गर्दछ ‘NIC ASIA VIBER QUIZ BUZZ ‘ योजना । 
यस योजनामा सहभागी भई अब आफ्नो जानकारी वा ज्ञानको आधारमा हरेक दिन ४ जना ले रु ५०० को मोबाईल रिचार्ज साथै हरेक हप्ता जित्नुहोस् १ जनाले Smart Watch ।

रू ५०० को मोबाइल रिचार्ज SmartWatch कसरी जित्ने ?
१. एन आई सी एशिया बैंकको Viber Community मा जोडिनु भएको छैन भने यहाँ क्लिक गरी आजै जोडिनुहोस्। वा भाइबरमा गइ NIC ASIA Bank Search गरी Community मा जोडिनुहोस् । 
२. एन आई सी एशिया बैंकको Viber Sticker डाउनलोड गर्नुहोस्।  वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 
३. हरेक दिन एन आई सी एशिया बैंकको Viber Community मा सोधिने Quiz मा सहभागी भएर प्रश्नको सही जवाफ दिनुहोस्।

यो योजना २०७८ आश्विन १४ गतेदेखि २०७८ कार्तिक १० गतेसम्म संचालन हुनेछ। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *