May be an image of 2 people and text that says "imoयi IME डबलको डबलको डबल PART-I तिहार र छठमा खुसीलाई फेरि पनि डबलको डबलको डबल गरौ, IME गरौ थप प्रत्येक कारोबारमा रु 2၀၀ विदेशबाट पठाएको रकम बौनस IME Pay माप्राप्त गर्दा हरेक ၁ हप्ता जनालाई पठाएकोरकमको डबल रकम ਅਾਰਗਿ मਹ हहল हरेक महिना जनालाई पठाएको रकमको डबलको डबल रकम बम्पर उपहार रकमको १ डबलको डबलको जनालाई डबल रकम विदेशबाट पठाइएको वालेट उपहार, जनालाई ३५,००० भन्दा नेपालमा बैंक महिना साथै मा रकम उपहार, गर्दा एजेन्टहरू जनालाई साथै बम्परमा बोनस थप। IME International Money Express Fast, Rellable IME ecure Remittance 4217600, 4430600 4425800 図 info@imeremit.com.n /imeremit www.imeremit.com.np"

IME डबलको डबलको डबल – Part -II
यो दसैँ, तिहार र छठमा खुसीलाई फेरि डबलको डबलको डबल गरौं, IME गरौं

विदेशबाट पठाइएको रकम नेपालमा IME का ३५,००० हजार भन्दा बढी एजेन्टहरु वा IME Pay मोबाइल एपमा वा बैंक ट्रान्सफर गरी प्राप्त गर्दा पाउनुहोस्ः
– हरेक हप्ता २ जनालाई दुई गुणा रकम उपहार,
– हरेक महिना २ जनालाई चार गुणा रकम उपहार
– बम्परमा १ जनालाई आठ गुणा रकम उपहार
– साथै IME Pay मा रकम प्राप्त गर्दा रु २०० बोनस थप ।

*सर्तहरू लागू हुनेछन् ।

यो योजना असोज १ गतेदेखि कार्तिक २६ गतेसम्म लागू हुनेछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *