इसेवाबाट सजिलै बिल तिर्नका लागि सहकारीबाट इसेवामा रकम जम्मा गर्नुहोस् र पाउनुहोस् १००% बोनस (रू ५०० सम्म) ।

सर्तहरूः

१. बोनस रकम ग्राहकको इसेवा खातामा ४८ घण्टा भित्र प्रदान गरिनेछ

,२. दैनिक रूपमा १० जना विजेता इसेवाको सामाजिक संजालबाट घोषणा गरिनेछ ,

३. VIVO Y12s को विजेता घोषणा योजनाको अन्त्यमा गरिनेछ ।

** यो अफर श्रावण ३१ सम्मका लागि लागु हुनेछ । **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *