१०० जनाले रु १००० जित्ने मौका!!

रक्षा बन्धनको दिन आफ्नो दिदी/बहिनीलाई इसेवाबाट इसेवामा न्युनतम रु १०० पठाउनुहोस् र रु १००० बोनस पाउने मौका पाउनुहोस् । पैसा पठाउदा “Rakshya Bandhan” लेखि पठाउनुहोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *