नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी worldlink communication ले ५० mbps इन्टरनेटको वार्षिक प्याकेज लिदा रु.१४,४०० मात्र पर्ने र साथमा रु.२०,००० बराबरको निशुल्क उपहारको रुपमा निम्न सेवाहरु दिने भएको छ:

-ONU RENTAL-DUAL BAND Rs.5,500

– DROP WIRE- Rs 1,000

-STB RENTAL- Rs 3,500

-NETTV STANDARD (12months)- Rs 4,800

-NETTV PRIME (3Months)- Rs 297

-NETTV APP(2 DEVICES)- Rs 1,656

-WIFI HOTSPOTS(2 DEVICES)- 2,400

-5G ROUTER REPLACEMENT- Rs 1,500

-INSTALLATION- Rs 500

*ALL THE ABOVE MENTIONED SERVICES AND CHARGES ARE NOW FREE IN THIS OFFER!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *