NIC Asia बैंकले “अनलाईन खाता challenge” अभियान लिएर आएको छ। यस अभियान अन्तर्गत Nic Asia बैंकमा अनलाईन खाता खोल्ने एक जनालाई iPhone 12 र १८ जनालाई smart watch प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ। यस अभियानमा कसरी भाग लिने त?

Nic Asia बैंकले उपलब्ध गराएको व्यानरहरु क्रमशः पढ्दै जानुहोस्।

थप जानकारीको लागि offer page भिजिट गर्नुहोस्।

नियम तथा शर्तहरू लागु हुनेछन् I शर्तहरू जान्नको लागि यहाँ थिच्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *