कसरी त?

>Khalti App भित्र गइ हरेक दिन सबै म्याचको जित्ने देश वा Draw हुने अनुमान गरी भोट गर्नुहोस्

> लिंक गर्नुभएको बैंक बाट Remarks मा EURO2020 लेखी हरेक दिन रु. २०० भन्दा बढी को लोड गर्नुहोस्

> सबै भन्दा बढी सहि उत्तर दिनुहुने भाग्यशाली बिजेताले पाउनुहुनेछ रु. २५०००

> साथै हरेक दिन १० सहि उत्तर दिने बिजेता लाई 50% off Khalti Coupons

कसरी भोट गर्ने?

Go to Khalti App > Voting > Select team you think would win or Draw

थप जानकारीको लागि offer page भिजिट गर्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *