कोरोनाको बिगबिगीलाई मध्य नजर गर्दै र आफ्नो Khalti QR पेमेन्ट सिस्टमलाई देशभर फैलाउने सोचका साथ khalti ले “Khalti QR offer Smartphone जित्ने मौका” अफर सुचारु गरेको छ। यस अफरमा दुवै, व्यापारी र QR प्रयोगकर्ताले Samsung M10 जित्ने मौका पाउनेछन्।साथै हरेक दिन १० प्रयोगकर्ता र ५ व्यापारीले रु.२०० प्रति व्यक्ति जित्ने मौका पाउनेछन्। यस अफरमा भाग लिनको लागि खल्ती QR प्रयोग गरि scan and pay गर्नुपर्छ । यसरि QR payment प्राप्त गर्ने merchant पनि स्वत यस अफरमा सहभागी हुनेछन । यो अफर June 30 2021(२०७७ असार १६) सम्म लागु हुनेछ।

One thought on “Khalti “QR offer” Samsung M10 जित्ने मौका

  1. Pingback: 'Khalti “QR offer” Samsung M10 जित्ने मौका' ; winners announced - Offermandu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *