नेपालकै ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक मध्यको एक vianet communication ले 60 mbps को पहिलेको मुल्यमा 100 mbps को इन्टरनेट र साथमा ३ वटा ViaTV, फ्री सेट टप बक्स, र फ्री installation पनि दिएको छ। पहिलl वार्षिक २१,६०० पर्ने 60 mbps को इन्टरनेटमा अब सोही मूल्यमा 100 mbps पाइने भएको छ। केही गुनासो या सुझाब चाहिए vianet viber मा chat गर्न सक्नुहुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *