Khalti मार्फत कुनै पनि (Syakar-Honda ,Hulas Investment,MAW Investment ) EMI को भुक्तानी गर्दा रु ५००० को आम्दानी गर्नुहोस् |कसरी गर्ने?१. Khalti App को Homescreen मा “EMI” मा क्लिक गर्नुहोस्।२. आफ्नो EMI छनौट गरी सबै विवरण भर्नुहोस्।३. Payment option मध्येबाट Linked Account अथवा एउटा विकल्प छान्नुहोस् र Submit मा ट्याप गर्नुहोस्।थप T&C: http://bit.ly/Khalti-EMI-BachatKhalti छैन? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *