Fonepay ले आफ्नो Fonepay Offer App लिएर आएको छ। यस app मा Fonepay संजालमा जोडिएका merchant हरु Fonepay बाट बिल तिर्दा कति Discount वा छुट पाइन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। App ले user location track गरी सकेसम्म नजिकको merchant हरुमा भएको छुट देखाउछ। याद रहोस्, तपाईंको मोबाइल बैंकिङ लिंक भएको फोन नम्बर बाट मात्र Fonepay offer app मा sign up गर्नुपर्छ।

के हो त Fonepay Offer App Challenge?

यस challenge मा भाग लिनको लागि प्रयोगकर्ताले fonepay offer app डाउन्लोड गर्नुपर्छ। App डाउन्लोड गरिसकेपछि त्यहाँ देखाइएको challenge accept गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईंले “Scan and Pay challenge” accept गर्नुभयो भने आफ्नो मोबाइल बैंकिङबाट कुनै QR Payment गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरिसकेपछि तपाईंलाई reward point मिल्छ र यो point बराबर दैनिक रु.१,००० र हरेक हप्ता रु.२,००० सम्म जित्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि Offer page visit गर्नुहोस् वा Offermandu को सहायता डेस्क 9825148376 मा कल गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *