के तपाईंले Classic Tech को Internet आफ्नो साथि-भाईलाई refer गर्नु भयो?
आज नै Classic Tech को APP बाट Refer गर्नुहोस् र पाउनुहोस् आफ्नो Internet Connection को अवधि २ महिना सित्तैमा! साथै पाउनुहोस IPTV पनि सित्तैमा !

हाम्रो APP Download गर्नुहोस्:
iOS: https://apps.apple.com/az/app/classic-tech/id1451414259
Android: https://play.google.com/store/apps/details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *