ज्योति विकास बैंकको Viber Community Join गर्नुहोस र Jyoti Viber Quiz मा सहभागिता जनाई हरेक दिन १ जानालाई रु. ५०० को मोबाइल Top-up साथै हरेक हप्ता Smart Band र बम्पर उपहारमा Smart Phone जित्ने मौका पाउनुहोस् ।

आकर्षक उपहार जित्न आजै ज्योति विकास बैंकको Viber Community Join गर्नुहोस् र Quiz मा सहभागिता जनाउनुहोस:

सर्तहरु तलको ब्यानरमा पढ्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *