अब मनिग्रामबाट विश्वका २००+ देशहरुबाट सिधै esewa wallet मा पैसा पठाउन सकिने भएको छ। यसरी पैसा पठाउँदा रु १०० बोनस पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। डिजिटल रेमिटेयान्स प्रर्बध्न गर्नको‌ लागि esewaले “esewaमा तुर्नतै पैसा पाउन esewa मनि ट्रान्सफर, साथमा esewaमा रु १०० बोनस” भनेर इसेवा ग्राहाकहरुका लागि अफर ल्याएको छ। थप जानकारीको लागि official post भिजिट गर्नुहोस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *