MI TV खरिद गर्नुहोस् र हरेक ३ हप्तामा हुने लक्की ड्र मार्फत ६५“ को MI TV (१ जनालाई) र साथै Redmi Note 10 (२ जनालाई) पाउनुहोस् ।

visit official Xiaomi Nepal’s facebook page for details and enquiry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *