शैक्षिक शुल्कमा 100% Scholarship मा सहभागी हुनुभयाे त?
यदि अझै पनि सहभागी हुनुभएकाे छैन भने आफ्नो शैक्षिक शुल्क इसेवाबाट तिरी आजै सहभागी हुनुहाेस् ।

सहभागी हुन शैक्षिक शुल्क कसरी तिर्ने ?
इसेवा एपकाे “School Fee” icon बाट शुल्क भुक्तानी (✔️)
शैक्षिक संस्थाकाे Bank खातामा Bank Transfer (❌)
शैक्षिक संस्थाकाे खातामाSend Money (❌)

थप जानकारीका लागिः https://bit.ly/ScholarshipeSewa

#Scholarship#OnlineSchoolfeepayment#DigitalPayment#School#College#offer 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *