स्कूल/कलेज फि भुक्तानी गर्दा छात्रवृत्ति!!

हजुर, Khalti बाट स्कूल/कलेज को शुल्क भुक्तानी Khalti बाट गर्नुहोस् र १ जनाले रु. ६००० को छात्रवृत्ति जित्ने मौका पाउनुहोस्।

कसरी?
> Khalti को Homescreen मा “School” मा क्लिकमा थिच्नुहोस्।
> आफ्नो School छनौट गर्नुहोस्।
> सबै जानकारी ठीक भएमा भुक्तानी गर्नुहोस्

आफ्नो स्कूल/कलेज को नाम देख्नुभएन भने स्कूलको लिस्ट को अन्तिममा रहेको Add School मा गई त्यहाँ रहेको फारम भर्नुहोला।

Khalti छैन? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्: bit.ly/DownloadKhalti

#Khalti4DigitalNepal#Education#SchoolFeePayment#Khalti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *