रू. २० को रिचार्जमा iPhone 12? 🙀

कसरी?
❤️ Khalti Viber Community मा Join गरी Khalti Sticker डाउनलोड गर्नुहोस्: bit.ly/JoinKhaltiOnViber
❤️ Khalti को “Khalti मा iPhone 12” सेक्सनबाट रू. २० को रिचार्ज गर्नुहोस्!!

आजै Khalti Viber community मा जोडिनु होला र रू. २० को रिचार्ज गर्नुहोला।

थप T&C: http://bit.ly/Iphone12-khalti

Khalti छैन? आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। : bit.ly/DownloadKhalti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *