Shopping गरेपछि payment गर्ने बेलामा QR Code स्क्यान गरी गर्नुहोस् र QR मा उपहार मार्फत Yamaha Ray ZR 125 Fi scooter र हजारौँ हजार जित्ने मौका प्राप्त गर्नुहोस् । तपाईंले QR Code मार्फत जति धेरै भुक्तानी गर्नुहुनेछ, जित्ने मौका पनि त्यही अनुसार बढ्नेछ ।

fonepay को बारेमा थप जानकारीका लागि: https://www.fonepay.com

सर्तहरु लागू हुनेछन्: https://www.fonepay.com/upahar

#QRMaUpahar#fonepay

#GoDigital#GoCashless

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *