आफ्नो Mobile banking app बाट Airlines Ticket खरिद गरि जित्नु होस् mountain flight जाने मौका, हरेक हप्ता २ जाेडीले पाउनुहुनेछ रमणीय हिमाली दृश्य अवलाेकन गर्ने अवसर ।
Airlines ticket खरिद गर्न:
१. आफ्नो Mobile banking app खोलि Fonepay Merchants मा tap गर्नुहोस
२. त्यसपछि airlines मा tap गर्नुहोस
३. अनि आफ्नो विवरण भरि search गर्नुहोस
४. आफुलाई चाहिएको ticket मा गइ book गर्नुहोस
५. त्यसपछि आफ्नो details भरि continue गर्नुहोस
६. अनि आफ्नो Mobile banking मा login गरि payment गर्नुहोस
* सर्तहरु लागु हुनेछन।


#GoCashless #DigitalPayment #PayOnline #Fonepay #mountainFlight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *