के तपाईंले Classic Tech को Internet आफ्नो साथि-भाईलाई refer गर्नु भयो?

आज नै Classic Tech को APP बाट Internet Subscription Refer गर्नुहोस् र पाउनुहोस् आफ्नो Internet Connection को अवधि सित्तैमा!

साथै पाउनुहोस IPTV सित्तैमा !

Refer अफर:- १२ महिना Refer गरेकोमा: २ महिना FREE

– ६ महिना Refer गरेकोमा: १ महिना FREE

– ३ महिना Refer गरेकोमा: १५ दिन FREE

हाम्रो APP Download गर्नुहोस्:

iOS: https://apps.apple.com/az/app/classic-tech/id1451414259

Android: https://play.google.com/store/apps/details

#ClassicTech#ChoyoKiChalyo

#Internet#ISP#Bonus#FreeInternet

#ReferAFriend#BestInternet#BestISP

One thought on “Classical Tech Internet Subscription Refer to win

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *