ताजा तरकारी तथा फलफुलहरू अब झनै सस्तो!अब Bigmart मा सामान खरिद गर्दा इसेवा तथा मोबाइल बैंकिग मार्फ़त पेमेन्त गर्दा 25% वा ३०० सम्म छूट पाउनुहोस! यो योजना आऊदो सोमबार देखी लागु हुने छ|

Payment can be done through payment partner : Esewa and Fonepay

#Bigmart

#Ishopinbigmart

#ScanToPay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *